Katalogi - ozadje

Medicinska fakulteta, Maribor

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"

Medicinska fakulteta, Maribor

Novi objekt Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je lociran na Taborskem obrežju med Dravo, glavnim mostom in Pobreško cesto. Novi objekt poudarja skozi svojo formo potek ceste, ki dobi varno peš pot.

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru se deli na dva programska sklopa, in sicer na pedagoški in raziskovalni. Glavni vhod je iz južne strani v prvem nadstropju.

ZASNOVA

Arhitekturni biro: Plan B d.o.o., Gregorčičeva ulica 21/b iz Maribora
Avtor idejne arhitekturne zasnove: prof. mag. arch. Boris Podrecca, u.d.i.a
Projektna skupina: Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh, Petar VIDANOSKI in drugi.

medicinska fakulteta maribor

V projektivnem biroju MTS International so pri snovanju sistema sodobne, zanesljive in energijsko učinkovite varnostne razsvetljave izbrali opremo nemškega proizvajalca sistemov varnostne in zasilne razsvetljave Beghelli Präzisa, s katerim sodelujemo, že dvajset let.
Projekt varnostne razsvetljave je bil zasnovan skladno s številnimi mednarodnimi prepisi, slovenskimi in evropskimi standardi: SIST EN 1838, SIST EN 50171, SIST EN 50172, SIST 1013.

Projekt in izvedba sistema varnostne razsvetljave, sta skladna s tehničnimi smernicami TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah, TSG-N-002 Nizkonapetostne električne instalacije in Smernica SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.

PRIČETEK GRADNJE

8. junija 2011 so Univerza v Mariboru ter podjetji Begrad in Granit podpisali pogodbo o izvedbi gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. 21. junija istega leta sta takratni predsednik Republike Slovenije Danilo Türk in dekan fakultete Red. prof.dr.Ivan Krajnc, dr.med. položila temeljni kamen za novo zgradbo. V novo stavbo so se študentje preselili v šolskem letu 2013/2014.

V tehnično kot tudi tehnološko zahtevni in arhitekturno razgibani sodobni objekt, nam je na osnovi dolgoletnih izkušenj, uspelo namestili nevpadljiv, varen in zanesljiv sistem varnostne razsvetljave, kot del sistema aktivne protipožarne zaščite.

OPIS

Objekt je opremljen z dvema centralnima napajalnikoma varnostne razsvetljave Beghelli Präzisa, NZBVE-Z/K 230, skladen s SIST EN 50171, z eno urno avtonomijo s centralnim nadzorom zasilne razsvetljave. Komunikacija s svetilkami varnostne razsvetljave poteka izključno po napajalnih vodih 230V AC/DC. Krmiljenje central se izvaja z alfa numeričnim displejem. Naprava nadzira polnjenje akumulatorjev, prisotnost mreže napetosti, signalizacijo normalnega in okvarjenega stanja na napravi in svetilkah, zaščito pred izpraznitvijo. Vsaka napaka se nemudoma signalizira. Vsaka naprava je opremljena s krmilno enoto, polnilno enoto, signalizacijo napetosti iz stikalnih blokov, izhodnimi karticami za priklop tokokrogov, z izhodi za podpostaje in baterijskim sklopom. Sklop so hermetično zaprte svinčene baterije v GEL tehnologiji, ki ne potrebuje posebnega vzdrževanja, s predvideno življenjsko dobo do 10 let. Običajno je to sklop, ki je sestavljen iz 18-tih, 12V/DC baterij in s kapaciteto (v Ah), ki zadošča določenemu sistemu. Kapaciteta mora vedno ustrezati skupni moči varnostnih svetilk ob upoštevanju vsaj 15% rezerve v kapaciteti za avtonomijo 1 ure. Naprava je opremljena s tehnologijo ALOG, ki omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu z avtomatskim adresiranjem. Ta tehnologija omogoča tudi naknadno programiranje že montiranih svetilk glede na potrebe trajnega spoja, pripravnega spoja ali trajnega spoja s stikalom. Določitev parametrov, imena tokokrogov, svetilk modulov (krmiljenje vžiga splošne razsvetljave, ki se uporablja tudi kot varnostna) in testnih log vhodov lahko shranimo na SMC spominsko kartico ali računalnik. Prav tako lahko arhiviramo podatke, kar nam omogoča nastavitve zunanjih parametrov in menjavo kontrolnih modulov sistema. Nadzor celotnega sistema varnostne razsvetljave se upravlja preko programa za vizualizacijo Logica Visual Beghelli.

Medicinska fakulteta Maribor je razdeljena na dva ločena sistema, »pedagoški del (CBS 1)« in »laboratorijski del (CBS 2)«. V obeh delih je po en centralni napajalnik Beghelli Präzisa NZBVE-Z/K 230V, z eno urno avtonomijo in baterijami tipa CTL 33-12 (12V/33Ah), kar omogoča napravama maksimalno obremenitev do 4kW. Centrali imata nadzor nad varnostnimi svetilkami in moduli v skupnem številu 460 svetilk. Svetilke in moduli varnostne razsvetljave so v LED tehnologiji, različnih moči, stopnje zaščite in načina vgradnje, odvisno od namembnosti prostora v katerem je svetilka nameščena (garaža, hodniki, stopnišča, učilnice, laboratoriji, itd.). Varnostne svetilke in moduli so namenjeni za označevanje smeri evakuacije in osvetljevanje evakuacijskih poti. V normalnem delovanju centralnega napajalnika sistem deluje z izmenično napetostjo 230V/AC, v primeru izpada omrežne napetosti glavnega napajalnika pa centralni napajalnik preklopi na enosmerno baterijsko napetost 216V/DC. Napajalnika sta na objektu povezava med seboj s komunikacijskim vodnikom na CNS, kar omogoča uporabniku vizualni nadzor delovanja in napak v nadzornem prostoru objekta.