Katalogi - ozadje

Projektiranje

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"

ODDELEK PROJEKTIVE

V oddelku projektiranja se izvaja načrtovanje, konstruiranje in projektiranje razsvetljave. Delujemo na področju splošne in varnostne razsvetljave. Pri splošni razsvetljavi se srečujemo z osvetljevanjem notranjosti različnih objektov glede namembnosti; industrija, poslovni objekti, športni objekti, večnamenski objekti, trgovski centri,…K splošni razsvetljavi sodijo tudi projekti zunanje, ulične in cestne razsvetljave ter stadioni. Projekte varnostne razsvetljave izdelamo glede na potrebe in zahteve. Tukaj imamo varnostne svetilke z lokalnim napajanjem, sisteme z lokalnim napajanjem s centralnim nadzorom in sisteme s centralnim napajanjem.

Pri projektiranju razsvetljave sodelujemo z elektoprojektanti, arhitekti, izvajalci in končnimi investitorji. Izhajamo iz svetlotehničnih, energetskih, fizioloških, varnostnih, psiholoških in ekonomskih zahtev. Seveda upoštevamo zadnje smernice in standarde, ki so v skladu z zakonodajo.

Projektiranje

Pri načrtovanju uporabljamo programsko oprema za izračune osvetljenosti, najsodobnejše CAD programe za izrise tlorisnih pozicij svetilk in električne opreme.