Katalogi - ozadje

Varnostna razsvetljava

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA OBJEKTOV

Poslovni objekti morajo imeti poleg razsvetljave delovnih prostorov tudi posebno vrsto razsvetljave, varnostno razsvetljavo. Marsikateremu investitorju se zdi nepotreben strošek in tudi arhitekti notranje opreme se neradi ukvarjajo z njo. Kljub vsemu pa se vsi zavedamo, da je njena vloga poglavitnega pomena ob različnih pojavih, kot so požar, izpad električne energije, potres, poplava …

Varnostna razsvetljava je namenjena varnosti ljudi. Nameščena mora biti na evakuacijskih poteh in v prostorih, kjer se zbira večje število ljudi. Njen glavni namen je zagotoviti v primeru izpada splošne razsvetljave v 5 sekundah neko minimalno osvetljenost s sistemom razsvetljave, ki ni odvisen od običajne električne mreže in tako omogočiti varen umik iz stavbe ali ogroženega področja. Za varen umik je potrebno jasno in nedvoumno nakazati reševalne poti ter jih osvetliti za varno gibanje v smeri proti predvidenim izhodom (vsaj 1 lux). Prav tako je potrebno zagotoviti takojšnje odkrivanje in uporabo ročnih javljalnikov požara in protipožarne opreme, ki je nameščena vzdolž reševalnih poti (vsaj 5 luxov) ter omogočiti posege povezane z varnostnimi ukrepi.

Običajna avtonomija delovanja varnostne razsvetljave je od 1 do 3 ure. Izbira sistema varnostne razsvetljave je odvisna od namembnosti in velikosti objekta. Za manjše sisteme (do 100 varnostnih svetilk) so primerne tradicionalne varnostne svetilke z lokalno nameščenimi akumulatorskimi baterijami in LED svetlobnimi viri manjših moči. Za srednje velike sisteme (od 50 do 500 svetilk) uporabljamo svetilke z lokalno vgrajenimi akumulatorskimi baterijami Beghelli Logica, ali decentralno nameščenimi akumulatorskimi baterijami – Beghelli Sicuro, z vgrajeno samodiagnostiko svetilke ali centralnim nadzorom, ki sprotno preverja in prikazuje funkcionalno stanje celotnega sistema varnostne razsvetljave. V največjih sistemih se uporabljajo svetilke, ki jih lahko krmilimo in nadziramo preko žične ali brezžične povezave ter so napajane iz centralno nameščene akumulatorske baterije – CBS.